To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies
Beicio mynydd yng Nghonwy

Beicio mynydd yng Nghonwy

Llwybrau Beicio Mynydd yng Nghonwy

Dewiswch o lwybrau beicio mynydd megis Llwybr Brenig a Llwybr Alwen - y ddau wedi’u graddio’n llwybrau gwyrdd/hawdd, neu las/cymedrol trwy Goedwig Clocaenog, llwybrau coch/anodd â mwy o her megis Llwybr Marin a Llwybr Penmachno yng Nghoedwig Gwydir - ac i’r gwirioneddol anturus, y llwybrau du/caled yn Foel Gasnach ac Antur Stiniog.

Mae Canolfan Beicio Mynydd Coed y Brenin, sydd heb fod ymhell o Fetws-y-coed ac yn ‘Fecca’ i lawer o feicwyr mynydd, yn gartref i rwydwaith anhygoel o lwybrau un trac bob tywydd – o wyrdd i ddu – a chyfleusterau o’r safon orau i feicwyr o bob gallu a ffitrwydd.

Uchafbwyntiau

Abergele Leisure Centre

Abergele Leisure Centre

Ychwanegu Abergele Leisure Centre i'ch Taith

Canolfan hamdden a pwll nofio.

Clwb Golff Gogledd Cymru

Ychwanegu Clwb Golff Gogledd Cymru i'ch Taith

Mae Clwb Golff Gogledd Cymru, sydd ar ymyl traeth Penmorfa, o safon pencampwriaeth...

Pensarn Beach

Traeth Abergele Pensarn

Ychwanegu Traeth Abergele Pensarn i'ch Taith

Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd,...

Llyn Elsi Reservoir Biking Trail

Llwybr Beicio Llyn Elsi

Ychwanegu Llwybr Beicio Llyn Elsi i'ch Taith

Mae’r llwybr beicio mynydd hwn yn mynd trwy’r goedwig uwchben Betws-y-coed ar...

Chwilio am Lwybr

Type:
Lleoliad
Allweddair:

Chwilio am Lwybr

Type:
Lleoliad
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.