To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies
Beicio mynydd yng Nghonwy

Beicio mynydd yng Nghonwy

Llwybrau Beicio Mynydd Coch/Anodd

Yn hoffi dipyn bach mwy o her yn eich beicio? Yna fe gewch chi hyd i ddewis da o leoedd i brofi eich sgiliau a’ch nerfau o ddifrif.

Mae Llwybr Penmachno yn cynnig tri o lwybrau beicio un trac a ffyrdd coedwig y gellir eu reidio fel teithiau ar wahân neu’u cyfuno i wneud un daith sy’n eich herio o ran techneg a stamina trwy Goedwig Gwydir.  Mae gan Lwybr Marin ychydig o bopeth – dringfeydd mawr, disgynfeydd mawr, un trac a ffyrdd coedwig – yn ogystal â golygfeydd gwych o fynyddoedd Eryri.

Mae Caled ar y Brig yn cyfiawnhau’i enw - dringfa gyson o 1500m o Fod Petryal i fyny i’r rhosydd uchel a Llyn Brenig, a disgynfa fywiogol ar un trac. Mae’r Daith Dau Lyn yn cychwyn ym mhentref Llanfihangel Glyn Myfyr, yn croesi Coedwig Clocaenog i fyny i Gronfa Alwen ac ymlaen i Lyn Brenig gyda golygfeydd gwych ar hyd y ffordd.

Chwilio am Lwybr

Type:
Lleoliad
Allweddair:

Chwilio am Lwybr

Type:
Lleoliad
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.