To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies
Beicio mynydd yng Nghonwy

Beicio mynydd yng Nghonwy

Teithiau Beicio Mynydd Tywysedig

Os ydych yn newydd i feicio mynydd yng Ngogledd Cymru neu’i bod yn well gennych beidio â mentro ar y llwybrau beicio ar eich pen eich hun, efallai yr hoffech ystyried ymuno â thaith beicio mynydd dywysedig.  Gyda beicwyr mynydd arbenigol, sy’n adnabod y tir a’r lleoliadau gorau yn yr ardal yn eich arwain, mae hyn yn aml yn gallu bod yn ffordd dda o hogi eich sgiliau beicio ac o ddod i adnabod yr ardal - yn ogystal â chyfarfod cyd-feicwyr mynydd.

Mae ’na nifer o sefydliadau yn yr ardal sy’n cynnig y gwasanaeth hwn, yn ogystal â gwasanaethau eraill ar gyfer beicwyr mynydd, yn cynnwys hurio beiciau, atgyweiriadau a gwybodaeth a chyngor ar lwybrau beicio mynydd yng Nghonwy – ac a fydd yn fwy na balch o roi ichi’r help a’r cyfarwyddyd sydd ei angen arnoch i fwynhau eich gwyliau bach beicio i’r eithaf.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.