To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies
Llwybrau beicio mynydd yng Nghonwy

Llwybrau beicio mynydd yng Nghonwy

Cyrchfannau Beicio yng Ngogledd Cymru

Fel un o’r ardaloedd gorau ar gyfer seiclo yng Ngogledd Cymru, ac un sy’n denu seiclwyr o bob rhan o’r wlad, mae rhai cyrchfannau seiclo pendant y mae’n ‘rhaid mynd iddyn nhw’ yng Nghonwy.

Mae Betws-y-Coed wrth y porth i Eryri, a Llyn Brenig ynghanol rhosydd Hiraethog yn gyrchfannau beicio adnabyddus, y naill a’r llall gyda mynediad rhwydd at rai o’r llwybrau beicio a’r canolfannau beicio mynydd mwyaf poblogaidd yng Ngogledd Cymru, megis Llwybr Alwen, Llwybr Penmachno, Llwybr Brenig a Llwybr Marin, yn ogystal â bod o fewn cyrraedd rhwydd i Ganolfan Coed y Brenin gyda’i llwybrau beicio mynydd i feicwyr o bob lefel a ffitrwydd, a llwybr beicio lawr allt dyrys Antur Stiniog.

Fe ddewch o hyd i ddewis da o leoedd i aros yn Sir Conwy i fodloni pob cyllideb a chwaeth heb sôn am lawer o leoedd i fwyta, o gaffis i dai bwyta, ble gallwch ymlacio a chael eich cefn atoch cyn mynd yn ôl ar y cyfrwy. Os byddwch ag awydd cael egwyl oddi wrth y seiclo, mae digonedd o bethau i’w gweld a’u gwneud - o gestyll i ganwio - ac wrth gwrs amrywiaeth eang o ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal gydol y flwyddyn.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.