To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies
Betws y Coed

Betws y Coed

Betws-y-Coed

Mae pentref Betws-y-coed yn gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr sy’n dod i gerdded a beicio yng Ngogledd Cymru. Yn sefyll ar gwr Parc Cenedlaethol Eryri a gyda phopeth sydd ganddo i’w gynnig o ran gweithgareddau awyr agored, dyma’r man naturiol i gychwyn neu i alw heibio iddo ar wyliau bach beicio yng Ngogledd Cymru. Mae’n agos at lawer o’r prif lwybrau beicio mynydd, yn cynnwys Llwybr Penmachno a Llwybr Marin sy’n cris-croesi Coedwig Gwydir gerllaw, ac yn fan cychwyn da ar gyfer seiclo ffordd a chwilota cefn gwlad cyffiniau Hiraethog a Dyffryn Conwy, a thu hwnt i Landudno a Chonwy ar arfordir Gogledd Cymru.

Mae digonedd o leoedd i aros a lleoedd i fwyta allan hefyd, yn ogystal â chyflenwad da o siopau beiciau a siopau trwsio – popeth sydd ei angen arnoch i fwynhau gwyliau bach beicio yng Nghonwy.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.