To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies
Mynydd Hiraethog

Mynydd Hiraethog

Hiraethog a Llyn Brenig

Mae’r hyfryd Llyn Brenig yn gorwedd ynghanol rhosydd Hiraethog, tirwedd arw o lynnoedd, mynyddoedd a choedwigoedd sy’n cynnig yr amgylchedd perffaith ar gyfer seiclo ffordd a beicio mynydd. Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig yw’r man cychwyn ar gyfer llawer o lwybrau beicio, yn cynnwys llwybrau sy’n addas ar gyfer seiclo teuluol, megis Llwybr Alwen a llwybrau beicio mynydd mwy anodd, megis Taith y Ddau Lyn, sy’n cynnwys Cronfa Alwen a Llyn Brenig, a Caled ar y Brig – llwybr anodd trwy Goedwig Clocaenog.

Pa fath bynnag o seiclo sydd orau gennych, fe ddewch o hyd i ddewis da o llety yn Hiraethog, a llawer o gaffis, tafarndai pentref a thai bwyta i gael eich cefn atoch hefyd.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.