To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies
Beicio teulu

Beicio teulu

Cyrraedd Sir Conwy

Ar y Trên
Mae sir Conwy yn hawdd iawn ei chyrraedd gyda gwasanaethau cyflym a mynych o’r rhan fwyaf o fannau ym Mhrydain. Mae yna wasanaethau cysylltu rheolaidd rhwng Llandudno a London Euston, yn ogystal â gwasanaeth trên uniongyrchol o orsaf Manchester Piccadilly. Ar hyd yr arfordir, mae yna orsafoedd hefyd yn: Pensarn, Bae Colwyn, Conwy, Penmaenmawr, a Llanfairfechan.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan National Rail Enquiries.

Teithiwch i ganol y tir ar reilffordd Dyffryn Conwy. Mae’n rhedeg o Landudno trwy Eryri i Fetws-y-coed a Blaenau Ffestiniog. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Rheilffordd Dyffryn Conwy.

Mae gwefan Train Taxi yn rhoi gwybodaeth am drosglwyddiadau tacsi

Os ydych yn ymweld o dramor, mae ‘BritRail Pass’ yn ffordd rad ichi deithio trwy hyd a lled y Deyrnas Unedig. Dim ond i bobl o’r tu allan i’r DU y mae ar gael a rhaid ei brynu cyn ichi adael eich gwlad enedigol. I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan Brit Rail.

 Char
O’r Gogledd-Orllewin defnyddiwch yr M56 a gwibffordd yr A55. O Ganolbarth Lloegr a de Lloegr defnyddiwch yr M6, yr M5 a’r M1. I fynd ar y ffordd olygfaol o Ganolbarth Lloegr ewch ar yr A5 trwy Amwythig a Llangollen.

I gael gwybodaeth ddefnyddiol am gynllunio eich taith gyda char i Gonwy:
AA Routemaster
Newyddion traffig diweddaraf

Ar Goets
Mae rhwydwaith coetsis National Express yn stopio yn Llandudno ac yn nhrefi eraill yr arfordir. I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan Go By Coach.

Ar Fferi
Mae Irish Ferries a Stena Line yn hwylio i Gaergybi o Ddulyn a Dun Laoghaire. I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefannau Irish Ferries a Stena Line.

Ar Awyren
Mae meysydd awyr Manceinion a Lerpwl ill dau o fewn cyrraedd rhwydd gyda throsglwyddiadau uniongyrchol â char, ac ar goets a thrên. Ewch i wefannau Manchester Airport a Liverpool Airport am fwy o wybodaeth.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.