To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies
Bwyd a diod

Bwyd a diod

Bwyd a Diod

’Does dim angen ichi lwgu neu fod yn sychedig ar ôl diwrnod caled o feicio yng Nghonwy. Mae gennym bopeth y gallai eich calon a’ch stumog ei ddymuno – bwyd tafarn harti, ciniawa o ansawdd uchel, te hufen danteithiol, byrbrydau blasus, a chynhyrchion lleol arbennig megis cig oen Cymreig a chwrw lleol.

Porwch ein rhestriadau ar gyfer lleoedd i fwyta yng Nghonwy, neu am bopeth yn ymwneud â bwyd yng Nghonwy, yn cynnwys manylion ble i fwyta, ryseitiau lleol a chynhyrchwyr bwyd lleol, ewch i wefan Bwyta Allan yng Nghonwy.

Uchafbwyntiau

The Royal Oak Hotel, Betws-y-Coed

The Royal Oak Hotel

Ychwanegu The Royal Oak Hotel i'ch Taith

Y Stables Bar Bistro, Grill Room a’r tŷ bwyta arobryn Llugwy River Restaurant.

Craig-y-Dderwen / Riverside Hotel, Betws-y-Coed

Craig-y-Dderwen / Riverside Hotel

Ychwanegu Craig-y-Dderwen / Riverside Hotel i'ch Taith

Yn edrych dros Afon Conwy wrth ymyl Betws-y-Coed.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.