To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies
Digwyddiadau yng Nghonwy

Digwyddiadau yng Nghonwy

Digwyddiadau

Mae yna galendr gwirioneddol amrywiol a chyffrous o ddigwyddiadau yng Nghonwy yn cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn. Dewiswch o ddigwyddiadau cerddorol megis Access All Eirias ac eraill mewn neuadd gerdd o’r radd flaenaf, sef Venue Cymru yn Llandudno; gwyliau lliwgar megis Strafagansa Fictoraidd Llandudno, Gwyl Fôr-ladron Llandudno a Gwyl Fêl Conwy, marchnadoedd gwledig yn Llanrwst, Betws-y-coed a Llandrillo-yn-Rhos, yn ogystal â digwyddiadau mawr byd chwaraeon yn cynnwys Rali Cymru GB a digwyddiadau beicio, megis cymalau’r Gyfres MTB Go Race Gogledd Cymru.

Fel nad ydych yn colli dim byd, cymerwch olwg ar ein rhestr o ddigwyddiadau yng Nghonwy, sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd.

Uchafbwyntiau

Jabberwocky ar y Bandstand, Llandudno

Jabberwocky ar y Bandstand, Llandudno

Ychwanegu Jabberwocky ar y Bandstand, Llandudno i'ch Taith

Band 4 offeryn yw Jabberwocky sy’n chwarae cerddoriaeth bop, cerddoriaeth blues a...

Sul y Cofio Ochr y Penrhyn

Sul y Cofio Llandudno

Ychwanegu Sul y Cofio Llandudno i'ch Taith

Bydd Gwasanaeth Dwyfol yn cael ei gynnal yn Eglwys y Drindod Sanctaidd i’w ddilyn...

Theatr Colwyn

‘The Houghton Weavers' yn Theatr Colwyn

Ychwanegu ‘The Houghton Weavers' yn Theatr Colwyn i'ch Taith

Mae 'The Houghton Weavers' wedi bod yn diddanu cynulleidfaoedd ers dros 40 mlynedd...

Gŵyl Gerddoriaeth Glasurol Conwy

Gŵyl Gerddoriaeth Glasurol Conwy

Ychwanegu Gŵyl Gerddoriaeth Glasurol Conwy i'ch Taith

Mae'r ŵyl, sy'n cael ei chynnal o amgylch Eglwys y Santes Fair a'r Holl Saint, wedi...

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.