To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies
Castell Conwy

Castell Conwy

Pethau i’w Gwneud

Os byddwch ag awydd diwrnod rhydd o’r beicio, mae digonedd o bethau i’w gweld a’u gwneud yng Ngogledd Cymru – o’r gerddi hardd a’r cestyll hanesyddol i amgueddfeydd, orielau celf a holl ddifyrion trefi glan môr Llandudno, Bae Colwyn a Chonwy. Paham na rowch chi gynnig ar ganwio, hwylio, pysgota, cerdded neu hyd yn oed gertio?

Cymerwch olwg ar ein rhestriadau ar gyfer pethau i’w gwneud yng Nghonwy, neu i gael gwybodaeth fwy manwl am Sir Conwy, ewch i wefan Cyrchfan Conwy.

Uchafbwyntiau

Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

Ychwanegu Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y…

Walking in Conwy

Llwybr Archaeolegol – Taith trwy Amser – Llwybr Hir

Ychwanegu Llwybr Archaeolegol – Taith trwy Amser – Llwybr Hir i'ch Taith

Dau lwybr o amgylch Llyn Brenig sy’n arwain y cerddwr heibio rhai o nodweddion mwyaf…

Llyn Elsi Reservoir Biking Trail

Llwybr Beicio Llyn Elsi

Ychwanegu Llwybr Beicio Llyn Elsi i'ch Taith

Mae’r llwybr beicio mynydd hwn yn mynd trwy’r goedwig uwchben Betws-y-coed ar…

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.