To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies
Llandudno Pier

Llandudno Pier

Pethau i’w Gwneud

Os byddwch ag awydd diwrnod rhydd o’r beicio, mae digonedd o bethau i’w gweld a’u gwneud yng Ngogledd Cymru – o’r gerddi hardd a’r cestyll hanesyddol i amgueddfeydd, orielau celf a holl ddifyrion trefi glan môr Llandudno, Bae Colwyn a Chonwy. Paham na rowch chi gynnig ar ganwio, hwylio, pysgota, cerdded neu hyd yn oed gertio?

Cymerwch olwg ar ein rhestriadau ar gyfer pethau i’w gwneud yng Nghonwy, neu i gael gwybodaeth fwy manwl am Sir Conwy, ewch i wefan Cyrchfan Conwy.

Uchafbwyntiau

Conwy Yacht Club

Ychwanegu Conwy Yacht Club i'ch Taith

Clwb i aelodau.

Penmachno Trail

Llwybrau Penmachno

Ychwanegu Llwybrau Penmachno  i'ch Taith

Llwybrau Penmachno yw un o ganolfannau beicio mynydd gorau Gogledd Cymru. Mae yma...

Llandudno North Shore Beach

Traeth y Gogledd Llandudno

Ychwanegu Traeth y Gogledd Llandudno i'ch Taith

Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier...

Canolfan Tryweryn National Whitewater Centre, Bala

Canolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol

Ychwanegu Canolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol i'ch Taith

Mae’r Ganolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol ar Afon Tryweryn; afon fynyddig wirioneddol...

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.