To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Gardd Bodnant

Ychwanegu Gardd Bodnant i'ch Taith

Gardd

Bodnant Garden, Tal y Cafn

Address/Location

Tal y Cafn
Colwyn Bay
LL28 5RE

Contact

Ffôn: 01492 650460

Meddyliwch am ardd o unrhyw arddull dan haul – mae’r cyfan yng Ngardd Bodnant. O lawntiau ysblennydd a therasau i gorneli bach tawel, mae rhywbeth newydd rownd bob cornel.

Dewch i weld y casgliadau trawiadol o blanhigion, o bob lliw a llun, sy’n dod â’r ardd yn fyw trwy’r flwyddyn. Eisteddwch ac ymlaciwch yn yr hafan hon o fywyd garddwriaethol a rhyfeddwch at wyrth natur.

Ewch i weld y Terasau Eidalaidd gyda’u muriau, grisiau, pergolâu a’u llwybrau arbennig. Gyda phyllau godidog a’r Felin Binnau drawiadol, dyma gyfuniad perffaith o gelfyddyd naturiol ac o waith dyn. Cerddwch o’r ardd ffurfiol i’r ardal wyllt i lawr trwy’r coed uchel at nentydd y Glyn. Yma gallwch sefyll uwchben y rhaeadr a dilyn yr Afon Hiraethlyn ar ei thaith hudolus trwy’r glyn lle mae hostas a choed seithliw yn tyfu.

Opening Times

Agored dros y Flwyddyn Newydd
Yr ardd ar agor yn ddyddiol (heblaw 24-26 Rhagfyr) (1 Tach 2019 - 31 Rhag 2019)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun10:0016:00
Dydd Mawrth10:0016:00
Dydd Mercher10:0016:00
Dydd Iau10:0016:00
Dydd Gwener10:0016:00
Dydd Sadwrn10:0016:00
Dydd Sul10:0016:00

* Yr ystafell de pafiliwn ar agor o 9am bob dydd. Gardd ar agor tan 8 o'r goch ar ddydd Mercher, Ebrill i ddiwedd mis Medi.
Gardd a'r ystafell de ar gau 24 i 26 Rhagfyr.

Prisiau

Tocyn  MathTocyn Tariff
Oedolion (Cymorth Rhodd)£15.40 oedolyn
Oedolion (Safonol)£14.00 oedolyn
Plentyn 5-16 oed (Cymorth Rhodd)£7.70 plentyn
Plentyn 5-16 oed (Safonol)£7.00 plentyn
Teulu (Cymorth Rhodd)£38.50 teulu
Teulu (Safonol)£35.00 teulu

Grŵpiau: (Lleiafswm o 15) Oedolion £12.60 Plant £7.00. Rhaid archebu ymweliadau grŵp ymlaen llaw. Ffoniwch 01492 650460 i archebu.

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Beth sydd Gerllaw

 1. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ychwanegu Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant i'ch Taith

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  0 milltir i ffwrdd
 2. National Beekeeping Centre Wales

  Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru

  Ychwanegu Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru i'ch Taith

  Mae Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru yn achosi gwefr o gyffro yng Ngogledd Cymru…

  0.23 milltir i ffwrdd
 3. Conwy Water Gardens and Dutch Pancake House

  Gerddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog Iseldiraidd

  Ychwanegu Gerddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog Iseldiraidd i'ch Taith

  Mae Gerddi Dŵr Conwy yn ardal hardd Dyffryn Conwy ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri.…

  2.31 milltir i ffwrdd
 4. Gwarchodfa Natur yr RSPB

  Gwarchodfa Natur yr RSPB

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur yr RSPB i'ch Taith

  Ewch yn agosach at natur yn y werddon gwlyptir hwn gerllaw afon Conwy. Taith gerdded…

  3.11 milltir i ffwrdd
 1. Cineworld Llandudno Junction

  Cineworld Llandudno Junction

  Ychwanegu Cineworld Llandudno Junction i'ch Taith

  Canolfan sinema fawr sy’n dangos yr holl ffilmiau newydd eu rhyddhau.

  3.34 milltir i ffwrdd
 2. View of Conwy Suspension Bridge

  Pont Grog a Tholldy Conwy

  Ychwanegu Pont Grog a Tholldy Conwy i'ch Taith

  Cynlluniwyd ac adeiladwyd gan Thomas Telford.

  3.33 milltir i ffwrdd
 3. Conwy Castle - Cadw, Welsh Government (Crown Copyright)/Cadw, Llywodraeth Cymru (Hawlfraint y Goron)

  Castell Conwy

  Ychwanegu Castell Conwy i'ch Taith

  Wedi’i adeiladu ar gyfer y Brenin Edward I rhwng 1283 a 1287, mae cynllun Meistr James o…

  3.34 milltir i ffwrdd
 4. Conwy Town Walls

  Conwy Town Walls

  Ychwanegu Conwy Town Walls i'ch Taith

  Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  3.36 milltir i ffwrdd
 5. Abaty Aberconwy

  Llwybr Tref Conwy

  Ychwanegu Llwybr Tref Conwy i'ch Taith

  Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  3.38 milltir i ffwrdd
 6. Princes of Gwynedd Exhibition, Conwy

  Arddangosfa Tywysogion Gwynedd

  Ychwanegu Arddangosfa Tywysogion Gwynedd i'ch Taith

  Y cyntaf o dair arddangosfa’n canolbwyntio ar Dywysogion Gwynedd, mae’r arddangosfa hon…

  3.39 milltir i ffwrdd
 7. Conwy Sightseeing Cruise

  Mordeithiau i weld y golygfeydd

  Ychwanegu Mordeithiau i weld y golygfeydd i'ch Taith

  Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria.

  3.39 milltir i ffwrdd
 8. Amgueddfa Cregyn Glas

  Amgueddfa Cregyn Glas

  Ychwanegu Amgueddfa Cregyn Glas i'ch Taith

  Dysgwch am hanes cregyn gleision Conwy.

  3.39 milltir i ffwrdd
 9. Rheilffordd Dyffryn Conwy

  Rheilffordd Dyffryn Conwy

  Ychwanegu Rheilffordd Dyffryn Conwy i'ch Taith

  Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  3.44 milltir i ffwrdd
 10. Plas Mawr, Conwy - Cadw, Welsh Government (Crown Copyright)/Cadw, Llywodraeth Cymru (Hawlfraint y Goron)

  Plas Mawr

  Ychwanegu Plas Mawr i'ch Taith

  Hwn o bosibl yw’r tŷ trefol Elisabethaidd yn y cyflwr gorau ym Mhrydain. Y tu mewn mae’r…

  3.46 milltir i ffwrdd
 11. Aberconwy House, Conwy

  Tŷ Aberconwy

  Ychwanegu Tŷ Aberconwy i'ch Taith

  Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  3.48 milltir i ffwrdd
 12. Royal Cambrian Academy of Art, Conwy

  Yr Academi Frenhinol Gymreig

  Ychwanegu Yr Academi Frenhinol Gymreig i'ch Taith

  Oriel gelf fodern, eang, uchel ei pharch sy’n cynnal 7 arddangosfa ar hyd y flwyddyn.

  3.48 milltir i ffwrdd
Previous Next