To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Pier Llandudno

Ychwanegu Pier Llandudno i'ch Taith

Pier

Llandudno Pier

Address/Location

North Parade
Llandudno
Conwy
LL30 2LP

Contact

Ffôn: 07768 555257

Pier Llandudno

Does dim llawer o bethau’n dweud ‘gwyliau glan môr’ fel mynd am dro ar hyd y pier, ac mae Pier Llandudno’n drysor go iawn!

Gyda'i statws rhestredig Gradd II, mae'n bier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau, caffis, bariau ac atyniadau - sy'n cynnig hwyl i'r teulu cyfan!

Ychydig o hanes Pier Llandudno

Yn ymestyn 2,295 troedfedd (700 m) dros y môr, Pier Llandudno yw'r hiraf yng Nghymru, ac mae’n un o’r gorau yn y DU, a chafodd ei bleidleisio’n "Bier y Flwyddyn 2005" gan aelodau Cymdeithas Genedlaethol y Pierau.

Adeiladwyd y pier haearn rhagorol hwn mewn dau gam – agorwyd y rhan syth (o’r giât ger Y Fach) i'r cyhoedd ar 1 Awst 1877.

Cafodd y gangen, sydd bellach yn rhoi’r brif fynedfa i Bier Llandudno o'r promenâd ei hychwanegu ym 1884.

Pethau i'w gwneud ar Bier Llandudno

Yn ychwanegol at y siopau, sy’n gwerthu nwyddau yn amrywio o fwcedi a rhawiau, canhwyllau ac eitemau retro i gawsiau a chwrw Cymreig, mae dwy arcêd ddifyrion.

Mae Leisure Island a leolir ar ben y promenâd y Pier ar agor drwy gydol y flwyddyn (ac eithrio Dydd Nadolig).

Ar ben y pier, mae'r Deck Arcade yn 'Arcêd Geiniogau’ sy’n dal i gynnwys yr hen gemau a pheiriannau slot yn darparu adloniant ar gyfer pobl o bob oed.

Mae yna hefyd reidiau ffair a llithren y bydd plant iau wrth eu bodd â hi - mae'r rhain wedi'u lleoli tua hanner ffordd ar hyd y pier.

Ar ben y pier, mae 'na far lle gallwch fwynhau diod, a chaffi ar wahân i gael pryd o fwyd blasus, hufen iâ neu gacen i’ch temtio yn y prynhawn.

Os ydych chi’n dal awydd dal eich swper eich hun mae yna lwyfan pysgota.

Mae trwyddedau dydd pysgota, llogi gwialen ac offer, abwyd a chyfarpar ar gael yn y siop offer pysgota a leolir wrth fynedfa gefn y Pier (ar Ffordd y Fach).

Does dim rhyfedd bod Pier Llandudno yn parhau i fod yn un o brif atyniadau Llandudno!

Opening Times

Tymor (1 Ion 2019 - 31 Rhag 2019)

* Open daily 10am - 10pm during the summer and 10am - 6pm in Winter - Weather permitting
Closed Christmas Day

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Beth sydd Gerllaw

 1. Alpine Travel, Llandudno

  Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd

  Ychwanegu Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd i'ch Taith

  Teithiau Coets a bws â tho agored.

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Codman's Punch and Judy Llandudno

  Pwnsh a Jwdi Codman

  Ychwanegu Pwnsh a Jwdi Codman i'ch Taith

  Mae’r sioe Pwnsh a Jwdi sydd wedi rhedeg hiraf wedi’i lleoli wrth ymyl y pier ar y…

  0.05 milltir i ffwrdd
 3. Siambr Dywyll

  Siambr Dywyll

  Ychwanegu Siambr Dywyll i'ch Taith

  Dewch i weld golygfeydd trawiadol.

  0.06 milltir i ffwrdd
 4. Marine Drive Llandudno

  Cylchdro’r Gogarth

  Ychwanegu Cylchdro’r Gogarth i'ch Taith

  Tollffordd.

  0.08 milltir i ffwrdd
 1. Llandundo Cable Car 1

  Car Cebl Llandudno

  Ychwanegu Car Cebl Llandudno i'ch Taith

  Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.09 milltir i ffwrdd
 2. Boutique Tours of North Wales

  Boutique Tours of North Wales

  Ychwanegu Boutique Tours of North Wales i'ch Taith

  Mae ein teithiau ymweld preifat unigryw yn uchel iawn eu bri, gydag ymwelwyr rhyngwladol…

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Donkey Llandudno North shore

  North Shore Donkey Rides

  Ychwanegu North Shore Donkey Rides i'ch Taith

  Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.11 milltir i ffwrdd
 4. Llandudno Boat Trip

  Teithiau Cychod Llandudno

  Ychwanegu Teithiau Cychod Llandudno i'ch Taith

  Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr.

  0.16 milltir i ffwrdd
 5. Bonkerz Fun Centre Llandudno

  Bonkerz Fun Centre

  Ychwanegu Bonkerz Fun Centre i'ch Taith

  Rydym yn amgylchedd llawn hwyl ar gyfer teuluoedd beth bynnag yw’r tywydd.

  0.16 milltir i ffwrdd
 6. Tramffordd y Gogarth

  Tramffordd y Gogarth

  Ychwanegu Tramffordd y Gogarth i'ch Taith

  Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.23 milltir i ffwrdd
 7. Amgueddfa Llandudno

  Amgueddfa Llandudno

  Ychwanegu Amgueddfa Llandudno i'ch Taith

  Mae'n ddrwg gennym, rydym bellach wedi cau i'r cyhoedd. Mae hyn yn ein galluogi i baratoi…

  0.25 milltir i ffwrdd
 8. Home Front Experience, Llandudno

  Amgueddfa’r Home Front Experience

  Ychwanegu Amgueddfa’r Home Front Experience i'ch Taith

  Beth am hel atgofion o fywyd ym Mhrydain yn y 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.24 milltir i ffwrdd
 9. Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y Gwningen…

  0.27 milltir i ffwrdd
 10. Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ychwanegu Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud i'ch Taith

  Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno)…

  0.27 milltir i ffwrdd
 11. Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae cysylltiad Llandudno ag Alice wedi ei ddynodi gan gyfres o gerfluniau pren o’r hanes…

  0.27 milltir i ffwrdd
 12. Llandudno North Shore Beach

  Traeth y Gogledd Llandudno

  Ychwanegu Traeth y Gogledd Llandudno i'ch Taith

  Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.29 milltir i ffwrdd
Previous Next