To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Amdanom Ni

Mae gwefan Beicio Conwy yn cael ei gweithredu a’i chynnal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Ein nod yw darparu gwybodaeth amserol, o ansawdd uchel ar gyfer ymwelwyr a lledaenu’r gair am y rhan hyfryd yma o Ogledd Cymru. Rydym yn gweithio’n agos â’r busnesau lleol sy’n ymddangos ar y wefan hon i amlygu popeth sy’n gwneud Sir Conwy mor arbennig, ac rydym ag eisiau sicrhau bod gan ymwelwyr bopeth sydd ei angen arnynt i fwynhau eu harhosiad.

Bu inni lansio gwefan Beicio Conwy yn haf 2013 ac rydym yn ychwanegu gwybodaeth newydd ati yn barhaus. Rydym bob amser yn awyddus i glywed am leoedd newydd yn ardal Sir Conwy. Os ydych chi wedi darganfod rhywbeth y tybiwch y dylem wybod amdano ac a ddylai ymddangos ar y wefan hon, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

I’r un graddau, os ydych yn ddarparwr llety, yn drefnydd digwyddiadau neu’n rhedeg ty bwyta, tafarn, siop neu atyniad i ymwelwyr yn ardal Sir Conwy ac yr hoffech gael gwybod mwy am y wefan hon a’n gwaith gyda busnesau lleol, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda - byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau chwilota’r wefan hon a darganfod popeth sydd gan y rhan hyfryd yma o Ogledd Cymru i’w gynnig.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.