To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Chwilio am Lwybr

Type:
Lleoliad
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio am Lwybr

Type:
Lleoliad
Allweddair:
Gwylio Fideo Cuddio Fideo

Beicio yng Nghonwy – Ymlacio a Bywiogi ar Ddwy Olwyn

Profwch rywfaint o’r seiclo gorau yng Ngogledd Cymru ar lwybrau beicio sy’n addas ar gyfer pawb, o’r dechreuwr drwodd i’r reidiwr proffesiynol - i gyd wedi’u hamgylchynu gan olygfeydd syfrdanol o hardd, eangderau maith ac awyr fawr. Pa un ai yw’n seiclo teuluol hamddenol, teithiau seiclo ffordd hirbell ar draws y rhosydd, neu’n rhuthr mwdlyd a bywiocáus ar lwybrau beicio mynydd - unwaith y cewch chi flas o feicio yng Nghonwy, rydym yn siŵr y byddwch ag eisiau mwy.

Mae Betws-y-coed, y porth i Fynyddoedd Eryri, â chyfleusterau gwych ar gyfer beicwyr, ac mae’n fan cychwyn ar gyfer nifer o lwybrau beicio gydag arwyddion a chanolfannau beicio mynydd yn yr ardal, yn cynnwys Llwybr Marin a Llwybrau Penmachno a’r ganolfan beicio mynydd yng Nghoed y Brenin. Mae Llyn Brenig a Choedwig Clocaenog yn cynnig amrywiaeth o lwybrau beicio mynydd cymedrol a mwy anodd, yn cynnwys Llwybr Brenig, tra bod Llwybr Alwen gerllaw yn ddelfrydol ar gyfer seiclo teuluol. Mae Llwybr Seiclo Cenedlaethol 5 yn croesi trwy ogledd yr ardal gan ddilyn ei hynt hirbell ar hyd arfordir trawiadol Gogledd Cymru.

Mae’r ardal yn cynnal a threfnu digwyddiadau beicio o safon fyd-eang hefyd, yn cynnwys cymalau Cyfres MTB Go Race Gogledd Cymru a seiclo ffordd y Snowdonia Sportive.

Ar ôl diwrnod caled yn y cyfrwy, ymlaciwch gyda phryd o fwyd yn un o’r dewis o leoedd gwych i fwyta allan yng Nghonwy a gorffwyswch eich cyhyrau blinedig yn un o’r lleoedd cysurus i aros – mae llawer â chyfarpar arbennig i dderbyn beicwyr a’u beiciau – cadwch lygad am y logo Croeso i Feicwyr. A phetaech ag angen unrhyw beth ar gyfer eich dwy olwyn – mae yna gyflenwad da o siopau trwsio beiciau a hurio beiciau ble dewch chi o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch i’ch cael yn ôl ar y ffordd eto.

Uchafbwyntiau...

Her Hiraethog

Her Hiraethog

Ychwanegu Her Hiraethog i'ch Taith

Allech chi gwblhau Her Hiraethog

Biking in Conwy

Foel Gasnach

Ychwanegu Foel Gasnach i'ch Taith

Mae Foel Gasnach yn lleoliad gwych ar gyfer beicio lawr allt yng Nghoedwig Clocaenog. Mae yma…

Penmachno Trail

Llwybrau Penmachno

Ychwanegu Llwybrau Penmachno i'ch Taith

Llwybrau Penmachno yw un o ganolfannau beicio mynydd gorau Gogledd Cymru. Mae yma ddau lwybr -…

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.